Dotacja unijna

ELPRIM Sieci Elektryczne i Teletechniczne

Projekt realizowany przez firmę ELPRIM Krzysztof Naks - polega na zakupieniu specjalistycznych urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych. Inwestycja stanowi dalszy rozwój oddziału firmy w Wałbrzychu. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy, poprzez zastosowanie nowego rodzaju technologii, a także dzięki wdrożeniu znaczącej ekoinnowacji umożliwiającej zastąpienie tradycyjnych metod, które są niekorzystne dla środowiska naturalnego. Po realizacji projektu zatrudnieni zostaną dodatkowi pracownicy, odpowiedzialni za obsługę maszyn.

Celem na poziomie produktu jest zakup specjalistycznych urządzeń, które pogrupowano na następujące kategorie:
1) Narzędzia do obróbki kabli WN
2) Zabudowa warsztatowa pojazdu
3) Aparatura lokalizacyjna
4) Pozostałe wyposażenie.

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 258 000,00 pln, z czego dofinansowanie na poziomie 116 100 pln.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.5.2 "Rozwój produktów i usług w MŚP - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020

Ostatnio wykonane realizacje
Tor Wrotkarski Wrocław
W ramach zadania wykonaliśmy kompleksowo wszystkie sieci elektroenergetyczne i teletechniczne wraz z dostawą i uruchomieniem stacji 20/0,4kV.
Huta Miedzi Głogów
Wykonanie kompletnej elektroenergetycznej linii kablowej 110kV relacji Głogów Huta I - BST Brzostów o długości ponad 5 600m.
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Rozbudowa wewnętrznych i rozdzielczych sieci teleinformatycznych miedzianych i światłowodowych wraz z budową systemu alarmowego.
Kariera

Jeśli jesteś kreatywny - dołącz do Nas!zobacz aktualne oferty pracy